APICULTURACONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADECOMPROMISOSOs compromisos contraeranse por un período de 5 anos.


Estímase unha superficie pecoreada por colmea de 1 ha.APICULTURA: 20€/ha