AGRICULTURA ECOLÓXICA


CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE:COMPROMISOS:Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos en parcelas fixas. A posible redución de superficie de agricultura ecolóxica non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.


O período de conversión terá unha duración máxima de dous anos en cultivos anuais e de tres anos en cultivos permanentes.


Só poderán recibir as axudas de conversión as persoas beneficiarias con unidades de produción, superficie, cando o período de conversión remate despois do 1 de xullo de 2023.
CONVERSIÓN C. HERBÁCEOS: 326€/ha MANTEMENTO C. HERBÁCEOS: 275€/ha
CONVERSIÓN C. HORTÍCOLAS: 662€/ha MANTEMENTO C. HORTÍCOLAS: 560€/ha
CONVERSIÓN FRUTAIS PEPITA E ÓSO: 505€/ha MANTEMENTO FRUTAIS PEPITA E ÓSO: 426€/ha
CONVERSIÓN FROITOS SECOS E OLIVAR: 265€/ha MANTEMENTO FROITOS SECOS E OLIVAR: 224€/ha
CONVERSIÓN VIÑEDO PARA VINIFICACIÓN: 996€/ha MANTEMENTO VIÑEDO PARA VINIFICACIÓN: 916€/ha


Estas axudas serán decrecentes en función da superficie:GANDARÍA ECOLÓXICA


CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE:COMPROMISOS:Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos en parcelas fixas. A posible redución de superficie de gandaría ecolóxica non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.


O período de conversión terá unha duración máxima de dous anos en pastos.


Só poderán recibir as axudas de conversión as persoas beneficiarias con unidades de produción, superficie , cando o período de conversión remate despois do 1 de xullo de 2023.CONVERSIÓN PASTOS E C. FORRAXEIROS: 433€/ha MANTEMENTO PASTOS E C. FORRAXEIROS: 361€/ha
CONVERSIÓN PASTOS ARBUSTIVOS E ARBOLADOS: 122€/ha MANTEMENTO PASTOS ARBUSTIVOS E ARBOLADOS: 107€/ha


Estas axudas serán decrecentes en función da superficie:APICULTURA ECOLÓXICA


CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE:COMPROMISOS:Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos en colmeas. A posible redución de colmeas de agricultura ecolóxica non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.


Só poderán recibir as axudas de conversión as persoas beneficiarias con unidades de produción, colmeas, cando o período de conversión remate despois do 1 de xullo de 2023.


Para cada tipo de apicultura ecolóxica, establécese unha axuda en €/colmea (estímase unha superficie pecoreada por colmea de 1 ha).CONVERSIÓN APICULTURA: 40€/ha MANTEMENTO APICULTURA: 35€/ha


Estas axudas serán decrecentes en función das colmeas admisibles para apicultura ecolóxica: