DESENVOLVEMENTO RURALA política de desenvolvemento rural axuda ás zonas rurais a enfrontarse ao amplo abanico de retos económicos, ambientais e sociais que expón o século XXI. A política de desenvolvemento rural proponse alcanzar os seguintes obxectivos estratéxicos:A política de desenvolvemento rural, tamén coñecida como «segundo piar» da PAC, complementa o sistema de pagos directos aos agricultores do «primeiro piar».


O FOGGA realiza la xestión, control e pago de dos intervencións no desenvolvemento rural de Galicia: