AXUDAS AGROAMBIENTAISConcederase a aqueles agricultores/gandeiros que suscriban VOLUNTARIAMENTE compromisos de xestión beneficiosos para alcanzar o obxectivos:Os compromisos suscribiranse por un período de 5 a 7 anos.


Compromisos agroambientais
 • Apicultura
 • Fomento e xestión de pastos
  • Pastos
  • Complemento en zonas de grandes carnívoros
 • Cultivos sostibles
 • Economía circular
Compromisos Ecolóxicos
 • Agricultura ecolóxica
 • Viñedo ecolóxico
 • Gandaría ecolóxica
 • Apicultura ecolóxica
Compromisos de conservación
 • Fomento de razas autóctonas
  • Bovino: Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa
  • Ovino: Ovella galega
  • Cabrún: Cabra galega
  • Equino: Cabalo pura raza galega
  • Porcino: Porco celta
  • Aves: Galiña de Mos
 • Conservación de variedades autóctonas
  • Trigo Callobre
  • Trigo Caaveiro