ZONAS CON LIMITACIÓNS NATURAISEsta axuda concederase ós beneficiarios e beneficiarias para compensar parcialmente os costes adicionais e as perdas de ingresos derivadas das desvantaxes provocadas polas limitacións que afrontan as explotación agrarias nas zonas de montaña.


Os pagos deben contribuir, mediante o fomento do uso continuado das terras agrarias, á conservación do medio rural e a salvagarda e promoción de sistemas sostibles de producción.