Caderno de explotaciónAta a entrada en vigor do caderno dixital de explotación, utilizarase o caderno en formato papel, co contido mínimo seguinte:
 

 

LIÑAS AGROAMBIENTAIS 

LIÑAS ECOREXIMES1

CADERNO DE EXPLOTACIÓN

CSE1

CSL

EFP

ZGC2

TRI3

CEC

P1

P2A

P2B

P3

P4

P5

P6

P7

1. INFORMACIÓN XERAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1.1 DATOS XERAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PERSOAS OU EMPRESAS QUE INTERVEÑEN NO TRATAMENTO CON PRODUTOS FITOSANITARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS PROPIOS DA EXPLOTACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. AGRUPACIÓN OU ENTIDADE DE ASESORAMENTO Á QUE PERTENCE A EXPLOTACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN PARCELAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

2.1 DATOS IDENTIFICATIVOS E AGRONÓMICOS DAS PARCELAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DATOS IDENTIFICATIVOS MEDIOAMBIENTAIS DAS PARCELAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 REXISTRO DE ACTUACIÓNS FITOSANITARIAS DA PARCELA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1 (bis) REXISTRO DE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS DA PARCELA (cultivos e superficies de asesoramento)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2 REXISTRO DE USO DE SEMENTE TRATADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 REXISTRO DE TRATAMENTOS POSTCOLLEITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 REXISTRO DE TRATAMENTOS DOS LOCAIS DE ALMACENAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 REXISTRO DE TRATAMENTOS DOS MEDIOS DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REXISTRO DE ANÁLISE DE PRODUTOS FITOSANITARIOS NO CASO DE REALIZALO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. REXISTRO DE COLLEITA COMERCIALIZADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REXISTRO DE FERTILIZACIÓN

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. CUE CUBERTAS VEXETAIS ESPONTÁNEAS OU SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

8. CUE CUBERTAS INERTES DE RESTOS DE PODA

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

9. CUE SEGA SOSTIBLE EN PASTOS / ILLAS DE BIODIVERSIDADE

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

10. CUE PASTOREO EXTENSIVO

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

11. REXISTRO DE VENDA DIRECTA

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REXISTRO DE VISITAS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 


Liñas agroambientaisLiñas ecoréximesDOCUMENTACIÓN A CONSERVAR XUNTO CO CADERNO DE EXPLOTACIÓN


X - Follas que "deben" formar parte do caderno de explotación para determinadas liñas (obrigatorias):


  1. Documentación anexa: Plan de abonado, no caso das liñas ecorexímenes terán plan de abonado as parcelas de regadío
  2. Documentación anexa: Nº de microchip dos animais (regiac) ou factura dos dispositivos GPS
  3. Documentación anexa: Certificado da semente

Outros documentos segundo proceda:Caderno dixital de ExplotaciónEntrada en vigor do Caderno Dixital de Explotación: Nota aclaratoria