CONDICIONALIDADE REFORZADATrátase dun nivel mínimo de compromiso medioambiental e climático de carácter obrigatorio. A condicionalidade reforzada conta con 11 Requisitos de Xestión (RLX) e 10 Boas Condicións Agrícolas e Medioambientais (BCAM). Nesta reforma da PAC increméntase a ambición medioambiental e climática da condicionalidade que se viña aplicando, por eso se chama condicionalidade reforzada.


BENEFICIARIOS AFECTADOS POLAS OBRIGAS DA CONDICIONALIDADE