CONVERSIÓN DE ANIMAIS A UGMBOVINOS De menos de 1 ano 0,400
De un ano a menos de dous anos 0,700
Machos, de dous anos ou máis 1,000
Novillas, de dousanos ou máis 0,800
Vacas en aptitude láctea, de dous anos ou máis 1,000
Outras vacas, de dous anos ou máis 0,800
OVINOS E CABRÚNS 0,100
EQUINOS 0,800
PORCINOS Leitóns > 20kg de peso vivo 0,027
Porcas de cría > 50 kg 0,500
Outros porcos 0,300