EXEMPLO: EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE LEITE DE 65 HA NA REXIÓN 0403 (ZONA DE "PASTOS HÚMIDOS") CON 60 VACASTipo de axuda Unidade (ha) Importe unitario (€/ha) Axuda explotación (€) Observacións
Axuda Básica á Renda para a Sostibilidade 65,00 138,11 8.977 O importe unitario é o correspondente á rexión 0403. Require dereitos de pago.
Pago complementario redistributivo 13,12 610
Tramo 1 do pago redistributivo 4,15 27,62 115 Cálculo do pago redistributivo ata primeiro umbral.
Tramo 2 do pago redistributivo 8,97 55,24 496 Cálculo do pago redistributivo entre o primeiro e segundo umbral.
Axuda asociada ao vacún de leite 60,00 158,00 9.480 O vacún de leite pode acollerse á axuda asociada.
Subtotal (ABRS+PR+asociadas) 19.067  
Eco-réxime 65,00 4.040 Se a explotación se acolle a un Eco-réxime.
Tramo dentro do umbral de degresividade 65,00 62,16 4.040 Cóbrase sobre o total da superficie elexible e calcúlase empregando os importes unitarios estimados e aplicando dregresividade (neste caso a superficie coincide co umbral). Explotación en zona de "pastos húmidos".
Tramo que supera o umbral de degresividade 0,00 43,51 0
Total si fai Eco-réxime 23.108
Pago complementario para xóvenes 65,00 138,11 8.977 Calcúlase como o 100% do valor medio rexional de ABRS ata un total de 100 ha.
Total xoven facendo eco-réxime 32.085
Incremento do Pago si xoven titular/cotitular é muller 65,00 20,72 1.347 Se a titular ou cotitular dunha explotación é muller, increméntase a axuda nun 15% do valor medio rexional de ABRS.
Total muller xoven facendo Eco-réxime 33.431