RAZAS AUTÓCTONAS1 / 10
Cachena
2 / 10
Caldelá
3 / 10
Frieiresa
4 / 10
Limiá
5 / 10
Vianesa
6 / 10
Ovella galega
7 / 10
Cabra galega
8 / 10
Cabalo pura raza galega
9 / 10
Porco celta
10 / 10
Galiña de MosCONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADECOMPROMISOS. Razas autóctonas en perigo de extinciónOs compromisos contraeranse por un período de 5 anos.


Razas autóctonas
PRIMA: 200€/UGM