PAGO REDISTRIBUTIVO


O Pago Redistributivo é un pago complementario á Axuda Básica á Renda para a Sostibilidade (ABRS) e concédese ás primeiras hectáreas de tódalas explotacións. Este pago deseñouse para favorecer ás explotaciones medianas profesionais utilizando un doble umbral para cada unha das 20 rexións agrarias. De esta forma:
AXUDA COMPLEMENTARIA Á RENDA REDISTRIBUTIVA
Orientación Rexión 2023 Umbral Tramo 1 (ha T1) PR T1 (€/ha) Umbral Tramo 2 (ha T2) PR T2 (€/ha)
Terra de cultivo de secaño 0301 = 3 7,78 24,92 53,65 49,84
0401 = 4 5,85 37,82 42,66 75,64
Cultivos permanentes 0102 = 11 2,61 19,80 17,68 39,60
Pastos permanentes 0303 = 17 10,26 20,71 51,72 41,41
0403 = 18 4,15 27,62 13,12 55,24