CULTIVOS EXTENSIVOS


CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE:COMPROMISOS:Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos. A posible redución de superficie non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.


Cultivos extensivosPRIMA: 180€/ha

CULTIVOS LEÑOSOS


CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE:
COMPROMISOS:


Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos. A posible redución de superficie non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.

PRIMA: 200€/ha