DISTRIBUCIÓN DE RECINTOS POR USOS EN SIXPAC 2022USOS Nº RECINTOS SUPERFICIE
AG - Correntes e superficies de auga 41.307 38.585,91
CA - Viais 561.623 108.814,87
CF - Asociación cítricos-frutais 1 0,02
CI - Cítricos 7 0,22
ED - Edificacións 83.832 1.144,90
FF - Asociación frutais-frutais de cáscara 18 19,90
FO - Forestal 5.219.816 1.089.979,43
FS - Froitos secos 2.218 884,87
FV - Froitos secos e viñedo 37 1,65
FY - Frutais 219.969 29.909,30
IM - Improdutivos 714.102 70.365,38
IV - Invernadoiros e cultivos baixo plástico 2.720 257,48
OF - Olivar-frutal 1 0,04
OF - Olivar 827 117,02
PA - Pasto con arbolado 266.025 64.334,93
PR - Pasto arbustivo 3.603.033 755.027,95
PS - Pasteiros 1.897.729 409.618,91
TA - Terras arables 2.188.368 293.735,53
TH - Horta 15.149 997,97
VF - Viñedo - frutal 1.518 49,64
VI - Viñedo 576.650 21.933,31
ZU - Zona Urbana 533.903 70.439,79
15.928.853 2.956.219,02