ZONAS DE MONTAÑAListado de zonas de montaña e zonas con limitacións específicas (PDF)