RESERVA NACIONALCONSTITUCIÓN DA RESERVA NACIONALCONDICIÓNS XERAIS APLICABLES AOS DEREITOS PROVINTES DA RESERVA NACIONALCATEGORÍAS DE ACCESO


  • Agricultores mozos.
  • Novos agricultores.
  • Agricultores lexitimados para recibir dereitos en base a sentenzas xudiciais firmes e actos administrativos definitivos.
  • Agricultores en desvantaxe: xefes de explotación, con hectáreas subvencionables á axuda básica á renda para a sostibilidade, que exercendo a actividade agraria dende 2015 ou antes, non participaron nunca do sistema de dereitos de pago.
  • Xefes de explotación que participen en programas de reestruturación, no marco dunha intervención pública legalmente regulada, cuxo obxectivo sexa evitar ou reverter o abandono de terras.