TÁBOA DE INCOMPATIBILIDADESLIÑAS AGROAMBIENTAIS AXUDAS INCOMPATIBLES (por liña) ECOREXÍMENES INCOMPATIBLES (por parcela*)
Cultivos sostibles


Cultivos extensivos

Economía circular

Agricultura ecolóxica

ECORÉXIME 3: Agroecoloxía (P3). Rotacións en terras de cultivo (con xestión sostible de insumos en regadíos).

ECORÉXIME 4: Agricultura baixa en carbono (P4). Agricultura de conservación: sembra directa (con xestión sostible de insumos en regadío)

Cultivos leñosos -
Economía circular

Cultivos sostibles extensivos

Cultivos sostibles leñosos

Fomento de pastos

Complemento por grandes carnívoros

Apicultura

Agricultura ecolóxica

Cultivos en risco de erosión xenética

-
Fomento e xestión de pastos

Fomento de pastos

Economía circular

Agricultura ecolóxica

-
Complemento en zonas con presenza de grandes carnívoros
Apicultura Apicultura

Economía circular

Agricultura ecolóxica

-
Agricultura ecolóxica


Agricultura ecolóxica

Cultivos sostibles extensivos

Cultivos sostibles leñosos

Economía circular

Fomento de pastos

Complemento por grandes carnívoros

Apicultura

-
Gandaría ecolóxica -
Apicultura ecolóxica -
Compromisos de conservación

Razas autóctonas - -
Cultivos en risco de erosión xenética Economía circular