RESUMO DE LIÑAS E IMPORTESLIÑAS CULTIVO PRIMA
ZONAS LIMITACIÓNS NATURAIS OU OUTRAS LIMITACIÓNS ESPECÍFICAS Zonas limitacións naturais montaña 280€/ha
Zonas limitacións naturais distintas de montaña 210€/ha
AGRICULTURA ECOLÓXICA Conservación c. herbáceos 326€/ha
Mantemento c. herbáceos 275€/ha
Conversión c. hortícolas 662€/ha
Mantemento c. hortícolas 560€/ha
Conversión frutais pebida e óso 505€/ha
Mantemento pebida e óso 426€/ha
Conversión froitos secos e olivar 265€/ha
Mantemento froitos secos e olivar 224€/ha
Conversión viñedo para vinificación 996€/ha
Mantemento viñedo para vinificación 916€/ha
GANDARÍA ECOLÓXICA Conversión pastos e c. forraxeiros 433€/ha
Mantemento pastos e c. forraxeiros 361€/ha
Conversión pastos arbustivos e arbolados 122€/ha
Mantemento pastos arbustivos e arbolados 107€/ha
APICULTURA ECOLÓXICA Conversión apicultura 40€/colmea
Mantemento apicultura 35€/colmea
CONSERVACIÓN RECURSOS XENÉTICOS Razas autóctonas en perigo de extinción 200€/UGM
Cultivos en risco de erosión xenética 320€/ha
CULTIVOS SOSTIBLES Extensivos 180€/ha
Leñosos 200€/ha
ECONOMÍA CIRCULAR Economía circular. Pequenas explotacións 1.500/beneficiario
FOMENTO E XESTIÓN DE PASTOS Extensificación prados 110€/ha
Extensificación pastos arbustivos e arbolados 80€/ha
Complemento convivencia lobo 75€/ha
APICULTURA PARA A BIODIVERSIDADE Apicultura en ZLN 20€/colmea