Bloque Económico
Fomento dun sector agrícola intelixente, resistente e diversificado que garanta a seguridade alimentaria.
  • Asegurar ingresos xustos.
  • Incrementar a competitividade.
  • Reequilibrar o poder na cadea alimentaria.
Bloque Medioambiental
Intensificación do coidado do medio ambiente e a acción polo clima.
  • Acción contra o cambio climático.
  • Protección do medioambiente.
  • Conservar a paisaxe e a biodiversidade.
Bloque rural e social
O fortalecemento do texido socioeconómico das zonas rurais.
  • Apoiar o relevo xeracional.
  • Zonas rurais vivas.
  • Protección da calidade dos alimentos e a saúde.