CULTIVOS EN RISCO DE EROSIÓN XENÉTICACONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADECOMPROMISOS.Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos. A posible redución de superficie non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.PRIMA: 320€/ha